Termokamera ve stavebnictví

Termokamera ve stavebnictví umožňuje rychlý   a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a   používá se jí pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným   tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného   provedení spár a styků. Termografie umožňuje stanovit tepelně technické   vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se jí při zjišťování skrytých   vad staveb. Termografie je schopna s potřebnou přesností tyto poruchy nalézt   a při jejich správném vyhodnocení je základním krokem pro efektivní návrh   technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace.
Základní podmínkou k definování teplotního pole na povrchu obvodové   konstrukce je existence tepelného toku a splnění okrajových podmínek při   měření.

Termografické   měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických podmínkách,   zpravidla od listopadu do března.

Termografické měření budov

Provádíme termovizní měření stavebních   objektů a rozvodů energií. Použitelné např. ke zjišťování stavu obvodového   zdiva staveb, místa úniku tepla i případných prasklin ve zdivu. Vhodné   například před pořízením nemovitosti nebo před kolaudací. Skutečná   struktura zdiva pod omítkou.

Z praktického uživatelského hlediska se při   vyhodnocování nejčastěji používá kvalitativní metoda, která není zaměřena na   kontrolu skutečné povrchové teploty objektu, ale na zjištění teplotních   rozdílů. Pro získání použitelných výsledků je nezbytné, aby teplotní rozdíl   mezi vnitřní a venkovní teplotou byl minimálně 15°C, lépe 18°C. Posouzení již   instalovaného podlahového topení. Výsledky jsou zobrazeny na barevných   termogramech – fotografiích s rozložením teplotních polí včetně skutečných   teplot s možností histogramu. Na termogramu je zobrazen rodinný domek s   kvalitní tepelnou izolací, evidentní je prostup tepla okenními rámy.

Termovize dokáže bezkontaktně změřit a   zobrazit povrchovou teplotu objektů s vysokou rozlišovací schopností v   jednotlivých bodech rastru obrazu.

Typické aplikace ve   stavebnictví:

  • –   kontrola tepelně-izolačních vlastností pláště staveb
  • –   kontrola tepelně izolačních vlastností zařízení pro výrobu a rozvod tepla
  • –   vyhledávání rizikových míst z hlediska požární bezpečnosti (kotelny, komíny,   průmyslová technologie)
  • –   kontrola provozního stavu elektrických rozvaděčů
  • –   vyhledávání závad podpodlahového topení, bezpečná lokalizace místa uniku   topné kapaliny
  • –   optimalizace projektu z hlediska tepelné pohody a z hlediska optimalizace   pracovního prostředí

Na ilustračních snímcích se pomocí   termokamery jasně odhalí závady v tepelně-izolačních vlastnostech budov.U   tohoto domu se zřetelně ukázala nedostatečná tepelná izolace okenních rámů.   Na budově opatřené dodatečnou izolací všechny zdroje tepelných ztrát   prokazatelně mizí. Při zjišťování podkladů pro projekt dodatečné tepelné   izolace budovy termokamera poskytne dostatek informací.Termokamera poslouží   investorovi jako důležitá kontrola před koulaudací novostavby nebo před koupí   nemovitosti a objektivně prokáže i to, co je skryto pod omítkou. Termokamerou   lze rychle změřit povrchovou teplotu objektu a odhalit zjevná i skrytá a   překvapivá místa úniku tepla.
<> Termokamera detekuje nepřímo i praskliny ve zdivu, použitý stavební   materiál a konstrukční prvky skryté pod omítkou a nepřímo tak pomůže   statikovi v obtížném rozhodování. Termokamera již mnohokrát bezpečně odhalila   skryté závady v elektroinstalaci. Termovizní kontroly elektrických rozvaděčů   kontroly jsou vyžadovány některými pojišťovnami.